Bulgare

Bulgare

Основана през 1983 г., от тези, които преди две години бе създадена за първи път във Франция и Европа висше образование на бедствие медицина, френски общество бедствия медицина (СФУК) има за цел да събере в рамките на » научно дружество всички, които се отнасят до предотвратяването и управлението на бедствия, полски работници, административен и технически персонал, умения и добра воля от различен произход.

В продължение на 30 години, чрез своите писания и работата му, неговите конференции и срещи, които са всички възможности за обмяна на опит и ноу-хау, научни изследвания и технически постижения, СФУК са допринесли за утвърждаването на Френски концепция бедствие медицина както във Франция, така и в чужбина.

Днешният СФУК включва френски и чуждестранни членове, лекари, фелдшери, фармацевти, ветеринарни лекари, лични услуги за спешна помощ, здравни администратори, лични общности, служители на услуги за сигурност и превенция, членове на асоциации. Той откри в международен план, особено прием на чуждестранни членове, най-общо казано.

СФУК разполага с база данни в областта на бедствие медицина, предназначена за членовете. То е насочено към тяхното тримесечен бюлетин: Писмо за CDFS