Slovaque

Slovaque

Francúzsky spolok Medicíny katastrofy Založený v roku 1983 tými, ktorí dva roky predtým založili poprvýkrát vo Francúzsku a Európe univerzitu medicíny katastrofy, Francúzsky spolok medicíny katastrofy (SFMC) sa snaží zlúčiť všetkých tých v učenej spoločnosti, ktorých zaujíma prevencia a riadenie katastrôf: ľudí v teréne, osoby riadiace administratívnu a technickú stránku, právomoci a priazeň prichádzajúcu z rôznych strán. Už takmer 25 rokov, vo svojich spisoch a práci, konferenciách a stretnutiach, ktoré sú zároveň príležitosťami k technickému prínosu a výskumu, know-how a zdieľaniu skúseností, S.F.M.C. prispelo k presadzovaniu konceptu medicíny katastrofy ako vo Francúzsku tak aj v zahraničí. S.F.M.C. má v súčasnosti pribiližne 700 francúzskych a zahraničných pravidelných členov, doktorov, pomocných medikov, farmaceutov, veterinárov-chirurgov, personálu organizácií prvej pomoci, správcov zdravia, personálu komunít, osôb riadiacich služby bezpečia a prevencie, členov asociácií. Spoločnosť sa otvorila zahraničiu a prijíma aj zahraničných členov, najčastejšie frankofónnych.