Tchèque

Tchèque

Společnost byla založena v roce 1983 těmi, kteří dva roky předtím založili první univerzitu medicíny katastrof v rámci Francie i celé Evropy. Francouzská společnost medicíny katastrof (ve zkratce S. F. M. C) si klade za cíl shromažďovat odborníky zabývající se prevencí a řízením katastrof: lidi v terénu, odpovědné úředníky a techniky, schopné dobrovolníky přicházející z celého světa.

Již 30 let díky jejich spisům a práci, jejich konferencím a schůzkám, které slouží také jako výměna zkušeností a poznatků z praxe, které jsou mimo jiné přínosem pro mnohé výzkumy a získání odborných znalostí, SFMC přispívá k prosazování konceptu medicíny katastrof jak ve Francii, tak v zahraničí.

V současné době SFMC sdružuje přibližně 700 francouzských i zahraničních stálých členů, doktory, paramediky, lékárníky, veterináře, pracovníky pohotovostní služby, správce zdraví, zaměstnance sdružení, osoby zajišťující bezpečnostní služby a prevenci, členy asociací. SFMC je otevřená mezinárodní spolupráci, přijímá zahraniční členy, nejčastěji frankofonní.